Etkinlikler

Programlama Yarışması

Üniversite öğrencilerini bilgisayar bilimlerine teşvik etmek, ülkemizin problemlere hızlı, doğru ve eksiksiz çözümler bulan mühendisler kazanmasına yardımcı olmak ve bilgisayara gönül veren gençleri bir araya getirerek aralarında dostluklar oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla ODTÜ Bilgisayar Topluluğu her sene üniversite öğrencileri arası programlama yarışması düzenlemektedir. Yarışmamız Türkiye'de Linux ortamında gerçekleştirilme yönüyle ilk olma özelliğini taşımaktadır. Üniversiteler arası yapılan benzeri yarışmalar içinde nitelik ve format açısından tek olan yarışmamız web üzerinden yapılacak bir ön eleme ve bilgisayar başında gerçekleştirilecek finalden oluşmaktadır.

Diğer Etkinliklerimiz

Topluluğumuz daha çok bilişim alanında yaptığı çalışmalarla ön planda olsa da topluluk bünyesinde birçok sosyal etkinlik yapılmakta ve bu etkinliklerle üyelerimizin sadece akademik alanlarda değil, sosyal konularda da kendilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Böylece hem topluluğun üyeleri arasında bir bağ kurulmakta, hem de yeni üyelerimiz kendilerini ODTÜ Bilgisayar Topluluğu ailesinin bir parçası hissetmektedirler. Bu etkinliklerle üyelerimizin sadece akademik alanlarda değil, sosyal konularda da kendilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Düzenlediğimiz Etkinlikler

Yapılması Planlanan Etkinlikler